Pirezidaantiin MNO obbo Shimallis Abdiisaa,sosochii dhaadannoo "Barnoota Dhalootaaf" jedhuun kan Naannoo Oromiyaa, Ministira Ministeera Barnootaa Prof. Birhaanuu Naggaa waliin ta'uun calqabsiisaniiru

  • 06 Jul 2023
  • Posted by Milkiisaa
  • 0 Comments
Har'aa sosochii dhaadannoo "Barnoota Dhalootaaf" jedhuun istaandaardii manneen barnootaa fooyyeessuudhaan dhaloota gahumsa qabu horachuu bara kanaa, kan Naannoo Oromiyaa, Ministira Ministeera Barnootaa Prof. Birhaanuu Naggaa waliin ta'uun Godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumeetti Mana Barumsaa Dibaandibaatti jalqabsiisisaniiru.
Sosochiin kun qaama sosochii kabajamoo Muummee Ministeeraa Dooktor Abiyyi Ahimad guyyaa Waxabajjii 25 bara 2015 magaalaa Finfinneetti jalqabsiisanii yoo ta'u, waamicha namni hundi manneen barnootaa itti barate gargaaruudhaan fooyya'iinsa isaanii keessatti gahee akka baahuf taasifamuudha.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa, inisheetivoota Bu'uura Boruufi Ifa Boruu cinaatti, hojii manneen barnootaa foyyessuufi manneen jireenyaa barsiisotaa ijaaruu Tajaajila Lammummaatiin erga jalqabee bubbuleera. Haaluma kanaan sochii ganna cimsuun lakkoofsi manneen barnootaa naannoo keenyaa gara kuma 30tti akka ol guddisnu dhalootaaf waamicha nan dhiheessa jedhaniiru.
ዛሬ ''ትምህርት ለትውልድ'' በሚል መፈክር የትምህርት ቤቶችን መሠረተ ልማት በማሻሻል ብቃት ያለው ትውልድ ለማፍራት የክልላችን ንቅናቄ ከትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር በመሆን በምስራቅ ሸዋ ዞን ሉሜ ወረዳ ዲባንዲባ ትምህርት ቤት አስጀምረናል።
ንቅናቄው በሀገር አቀፍ ደረጃ በክቡር ጠ/ሚ ደ/ር ዓብይ አህመድ ሰኔ 25 2015 ዓ.ም በፊንፊኔ ከተማ ያስጀመሩት አንዱ አካል ሲሆን ሁሉም ዜጋ የተማረበትን ትምህርት ቤቶች በመደገፍ ለትምህርት ቤቶቹ መሻሻል ውስጥ የራሱን አስተዋፅኦ እንዲያበረክት የተላለፈ ጥሪ ነው።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ከቡኡራ ቦሩ እና ኢፋ ቦሩ ኢኒሼቲቮች ጎን ለጎን የትምህርት ቤቶችን ደረጃ የማሻሻል እና የመምህራን መኖሪያ ቤቶችን የመገንባት ስራ በዜግነት አገልግሎት ከጀመረ ውሎ አድሯል። በዚሁ መሠረት የክረምቱን ንቅናቄ በማጠናከር የክልላችንን ትምህርት ቤቶች ቁጥር ወደ 30 ሺህ እንድናደርስ ለትውልዱ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል ።