You are here

Suuraa adda addaa

Hojiilen Magaalota Oromiyaatti hojjetaman dhimmoota xiyyeeffannoo Afur gidduugaleeffatu

 • 07 Jun 2022
 • Posted by oromiapre_ulpro
 • 0 Comments

Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, I/A Afa-yaa'ii Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa Addee Loomii Badhoofi Miseensota Bakka bu'oota uummataa of keessatti haammate, Magaalaa Galaanitti Waldaa Aksiyoona Piriintiingii, Paablishiingiifi Paakeejiingii Meelbaa, Paarkii Induustirii Horaa Koorporeet Giruuppiifi Paarkii Induustirii Afri-iskaayifi Afrikaan ooyilii daww

Read More

Pages

VISITOR COUNTER

website hit counter

NUU QUNNAMAA

 • Bilbilaa:-0115510155
 • Fax:-0115513642/0115519633
 • E-Mail:info@oromia.gov.et
 • Website:-www.oromia.gov.et
 • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

  Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

  Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et