You are here

Suuraa adda addaa

Gulantaa irra gahutu jijjiirama malee, qabsoon xumuramu hinjiru! Qabsoon Hiree dhala namaati jedhan Prizidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa.

 • 07 Mar 2024
 • Posted by WPMNO
 • 0 Comments

Gulantaa irra gahutu jijjiirama malee, qabsoon xumuramu hinjiru! Qabsoon hiree dhala namaati. Yoomiyyuu, eessattuu hinhafu. Qabsoorraa bilisa ta’uun kan danda’amu sababa lamaan qofa. Tokko, gabrummaafi fafa isaa waliin jiraachuuf yoo murteessine; lammaffaa, jiruu addunyaa kana irraa du’aan yoo boqanneedha.

Read More

Pages

VISITOR COUNTER

website hit counter

NUU QUNNAMAA

 • Bilbilaa:-0115510155
 • Fax:-0115513642/0115519633
 • E-Mail:info@oromia.gov.et
 • Website:-www.oromia.gov.et
 • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

  Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

  Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et